U-Tech personbeskyttelsessystem for ballepresser

Kanalballepresser utgjør et stort farepotensiale for personellet. Hvis personell skulle komme til å falle eller skli og havne oppå et bånd, er sjansene for å beholde liv og helse minimale. Enda mer alvorlig er situasjoner der personell skulle bli bevisstløse som følge av et fall eller på andre måter ikke være i stand til å handle. I slike situasjoner, også ved bevisstløshet, beskytter personbeskyttelsessystemet både liv og helse i form av en automatisk nødstopp av trassportbånd og presse

 Brosjyre U-tech personbeskyttelsessystem for ballepresser

Kontakt: Tlf. +47 33 78 39 50 E-post: post@svelvikmaskin.no  - Adresse: Strømmvn. 266, 3060 Svelvik