Eddy Current

Optimal återvinning av icke-järnmetaller med virvelströmseparatorer från STEINERT

En separator för icke-järnmetaller består i sin grundstruktur av en kort remsträcka som drivs i inmatningsänden. Det finns ett snabbt roterande permanet magnetsystem  placerat i utloppshuvudets remskiva. I rotation skapar detta polsystem högfrekventa, alternerande magnetfält. Detta leder i sin tur till starka virvelströmar i de ledande icke-järnhaltiga metalldelarna, som i sin tur skapar sina egna magnetfält mot de externa fälten. De icke-järnhaltiga delarna avleds från det återstående materialflödet på grund av kraftimpulsen. Det excentriska stångsystemet som utvecklats av STEINERTgaranterar högsta effektivitet – med andra ord optimal sortering och långvarig drift.

Steinert EddyC

Virvelströmseparatorn STEINERT EddyC: den nya standarden.

Användning av det nya konceptet för bandbyte för att förenkla underhållsarbetet på separatorn för icke -järnmetaller.

Steinert EddyC MOVE

Det mobila sättet att separera icke-järnhaltiga och järnhaltiga metaller i ett enda steg.

Separering av icke-järnmetaller med virvelströmsseparator med execntriskt polsystem.

Steinert EddyC FINES

Separera icke-järnmetaller från fina korn med STEINERT EddyC FINES.

Exakt sortering av fina korn med STEINERT EddyC FINES separator för icke-järnmetaller tack vare den nya separationsdelaren.

Ja, jeg ønsker å bli kontaktet

Vi vil lagre informasjon om deg slik at vi kan nå deg på din e-post / telefon. Ingen kontakt informasjon vil bli delt videre. 

Vi skräddarsyr alla våra anläggningar efter kundens behov och önskemål, oavsett om det är enstaka maskiner eller stora komplexa lösningar. Allt ritas i Solideworks 3D av vår byggavdelning.